รู้จักกับ “หุ้นกู้กรีนบอนด์” ของ PTT กัน

554

หุ้นกู้ PTT เรทติ้ง AAA (tha) ที่หลายคนรอคอย เตรียมเปิดจอง 21-23 ก.ค. นี้

▪️ อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี (หุ้นกู้กรีนบอนด์)
▪️ อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี (หุ้นกู้ทั่วไป)

ด้วยเรทติ้ง AAA (tha) บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นอันดับเครดิตสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย

“หุ้นกู้กรีนบอนด์ของ ปตท. ได้รับการรับรองในด้านสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นครั้งแรกของโลก จาก Climate Bonds Initiative หรือ CBI ที่เป็นองค์กรอิสระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม”

กรีนบอนด์ (Green Bonds) คืออะไร?

ตราสารหนี้มุ่งเน้นระดมทุนเพื่อใช้ลงทุนในโครงการที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพลังงานสะอาด การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การขนส่ง และอาคารสีเขียว เป็นต้น

ตลาดตราสารหนี้สีเขียวมีการเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีนักลงทุนที่ใส่ใจสังคมเป็นจำนวนมากอย่างอเมริกาและประเทศในยุโรป ความต้องการซื้อตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้รับการกระตุ้นการรับรู้มากขึ้นในหมู่นักลงทุนที่มองหาบริษัทที่มีการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว

หุ้นกู้กรีนบอนด์ ถือว่าใหม่ในประเทศไทย เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ที่เกี่ยวโยงกับการลงทุนนั้น ยังไม่ได้ถูกให้ความสำคัญมากนัก

แต่ล่าสุด ทาง ปตท. เสนอขายกรีนบอนด์ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และได้รับประกาศนียบัตรจาก Climate Bonds Initiative (CBI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนและการระดมทุนที่สนับสนุนการนำไปสู่สังคมและเศรษฐกิจแบบ Low Carbon หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ปตท.

การระดมทุนผ่านหุ้นกู้กรีนบอนด์ อายุ 3 ปีนั้น ปตท. จะนำไปใช้ลงทุนในโครงการเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ ที่ ปตท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน เพื่อดูแลป่าในระยะยาว และศูนย์เรียนรู้ของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

ปัจจุบัน มีพื้นที่ป่าที่ ปตท. เข้าไปดูแลแล้วกว่า 1 ล้าน 1 แสนไร่ และต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และรักษาทรัพยากร  เสริมสร้างองค์ความรู้ จนก้าวไปสู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ

น่าลงทุนไหม ?

PTT ด้วยความมั่นคง และดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ยังเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงที่จำกัด ซึ่งสะท้อนผ่านอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA (tha) จากการจัดอันดับของ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุด ในขณะที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุของหุ้นกู้อีกด้วย

ไม่มีหุ้น ปตท. ซื้อลงทุนได้ไหม ?

เพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องเคยถือหุ้นกู้ ปตท. มาก่อน และนักลงทุนสามารถที่จะจองซื้อหุ้นกู้ได้ในมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อราย ต่อธนาคาร โดยหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ถือเป็นอีกทางเลือกของนักลงทุน

สำหรับกรีนบอนด์ (หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) อายุ 3 ปี เสนอขายระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2563 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป โดยกำหนดมูลค่าจองซื้อกรีนบอนด์ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ราย/ธนาคาร

หุ้นกู้ ปตท. จัดการจำหน่ายโดยธนาคารชั้นนำ 4 แห่ง ดังนี้
▪️ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111
▪️ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
▪️ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819 และ
▪️ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784
สามารถติดตามรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านธนาคารพาณิชย์ ผู้ร่วมจัดการการจำหน่าย

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.thaibma.or.th/EN/Investors/Individual/Blog/2018/07112018.aspx
https://www.investopedia.com/terms/g/green-bond.asp

ติดต่อโฆษณา