แชทยืมเงินแบบไหน นับเป็นสัญญากู้ยืมที่ฟ้องร้องได้

512

Highlight


ถูกยืมเงินผ่านทางแชทจะใช้อะไรเป็นหลักฐาน ? และจะฟ้องคนยืมได้มั้ยหากเค้าไม่คืนเงิน ?


ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ชักหน้าไม่ถึงหลัง หมุนเงินไม่ทัน อาจเกิดขึ้นได้กับใครหลาย ๆ คน มาย้ำเตือนกันสักนิด สำหรับใครที่โดนแชทยืมเงินต้องรู้ เพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่เสียเพื่อน เสียทรัพย์ มานักต่อนัก

การแชทไปยืมเงินนั้น เท่ากับการทำสัญญากู้ยืมเงิน หากไม่คืน เจ้าหนี้ สามารถฟ้องร้องได้แล้ว เนื่องด้วยกฏหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2544 คุ้มครองกรณีดังกล่าว

โดยตามกฎหมายกำหนดว่า การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการฟ้องคดีตามกฎหมาย ปัจจุบันการยืมเงินผ่านแชทหรือสังคมออนไลน์ แต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกัน ถือว่า แชทยืมเงินเป็นสัญญาและหลักฐานการกู้ยืมเงิน สามารถใช้เป็นหลักฐานการฟ้องคดีได้

ดังนั้น การยืมเงินผ่านโซเชียล ไม่ว่าจะ แชทไลน์ Facebook หรือ Twitter เท่ากับเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน สามารถนำมาฟ้องร้องคดีได้ ด้วยหลักฐาน 3 Checklists ที่ต้องมี

3 Checklists … แชทจะเป็นหลักฐานอย่างไร ?

แชทที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนหนังสือ ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ข้อความแชท (Chat) ที่ระบุข้อความขอยืมเงิน จำนวนเงิน และเห็นบัญชีผู้ใช้ว่าเป็นใครมาขอยืมเงิน
2. บัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน (Account) ในแชทจะต้องสามารถระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน และเป็นข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ที่มีระบบปลอดภัยและเชื่อถือได้
3. หลักฐานการโอนเงิน (Slip) ที่ระบุ วันเวลาที่โอนเงิน ไม่แก้ไขวันเวลารับส่งข้อความ (ถ้าชื่อใน App ไม่ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีควรให้ผู้ขอกู้ยืมเงินยืนยัน และอธิบายว่าบัญชีธนาคารเป็นของใคร)

หากมีหลักฐานดังที่กล่าวมา ถือเป็นหนังสือใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องศาลได้
อย่าลืมจำนวนเงินต้องเกิน 2,000 บาท และอายุความฟ้องร้อง ไม่เกิน 10 ปี‼️
เก็บหลักฐานทันที คือ เมื่อมีการยืมเงินและรักษาข้อมูลให้อยู่ในสภาพเดิม โดยต้องไม่มีการแก้ไข วัน เวลา ที่รับส่งข้อความ‼️

อายุความฟ้องร้องคดีกู้ยืมเงินกี่ปี ?
ฟ้องร้องได้ภายใน 10 ปี นับตั้งแต่ถึงกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืน
กรณีสัญญากู้มีกำหนดชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆ จะมีอายุความ 5 ปี

Credit ข้อมูล
สำนักงานกิจการยุติธรรม
เพจ กองปราบปราม

ติดต่อโฆษณา