Infographic | บันทึกพลังงาน | น้ำมันมาจากไหน

0
418

เคยสงสัยกันไหมครับว่า ‘น้ำมัน’ ที่ผู้ใช้รถเติมกันอยู่ทุกวันนี้มาจากไหน และกว่าจะมาเป็นน้ำมันสำเร็จรูป ต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง
น้ำมันเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ที่ต้องใช้เวลานับล้านปี โดยมีความกดดันจากชั้นหิน ความร้อนใต้ผิวโลก และการสลายตัวของอินทรีย์สารตามธรรมชาติ จนทำให้ซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นกลายสภาพเป็นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ หรือที่เราเรียกกันชินปากว่า ‘ปิโตรเลียม’

เมื่อมนุษย์เรา ขุด เจาะ เอาน้ำมันดิบขึ้นมาได้สำเร็จ ขั้นต่อไปคือ การเอาน้ำมันดิบไปผ่านกระบวนการกลั่นแยกจากน้ำมันดิบเสียก่อน

น้ำมันดิบก็คือของเหลว ที่ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนชนิดระเหยง่ายเป็นส่วนใหญ่ ที่เหลือเป็นสารกำมะถัน ไนโตรเจน และสารประกอบออกไซด์อื่นๆ

กว่าจะมาเป็นน้ำมันให้เราใช้ไม่ง่ายเลยใช่ไหมละครับ ต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมาย เพราะฉะนั้นเราควรรู้ถึงคุณค่าของน้ำมันและใช้สอยอย่างประหยัด ดังเช่นนโยบายของรัฐที่ว่า ทางเดียวกัน ไปด้วยกันนะครับ

 

สนใจลงทุน

แสดงข้อคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here