การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุมีอะไรบ้าง ?

0
222

การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุมีอะไรบ้าง ?

หนี้ หนี้ หนี้!!!
ไม่เหลือเงินเก็บ …ปัญหาสุดคลาสสิคในสังคมไทยเมื่อเข้าใกล้วัยเกษียณ

ประเทศมีผู้สูงอายุมากถึงประมาณ 15% จากการสำรวจของศูนย์วิจัยธนาคารออมสินพบว่าคนไทยมีชีวิตหลังเกษียณเงินไม่พอใช้ ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง

ถ้าไม่อยากน้ำตาตกเงินไม่พอใช้ในวัยเกษียณ
มาทำความรู้จักแหล่งเงินออม ที่ไม่ต้องทำให้เรารอแต่หวังพึ่งน้ำบ่อหน้า จากลูกหลาน หรือเงินบำเหน็จ บำนาญ เพราะอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอน

การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุมีอะไรบ้าง ?

🔸กองทุน RMF
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หวังสร้างวินัยการออมในระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ ด้วยรูปแบบการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำจนถึงความเสี่ยงสูง มีทั้งหุ้น ทอง ตราสารหนี้ รวมไปถึงพันธบัตรรัฐบาล อาจจะทยอยลงทุนด้วยวิธี DCA เพื่อเฉลี่ยต้นทุน โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนำเงินออกมาใช้ได้จนกว่าจะอายุ 55 ปี

🔸กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD
พนักงานบริษัทเอกชนจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นการออมเพื่อการเกษียณ PVD ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งออมเงินสำหรับพนักงานมีเงินไว้ใช้ในยามที่ออกจากบริษัท แต่จะต่างกันตรงที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพปัจจุบันยังเป็นการออมภาคสมัครใจ ดังนั้นบางบริษัทอาจไม่ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่หากบริษัทที่เราอยู่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเลือกได้ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้ หากเลือกเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะหักเงินเดือนรายเดือนเพื่อไปเก็บออม (ปัจจุบันออมได้สูงสุด 15% ของเงินเดือน) นายจ้างสมทบให้ด้วย (อัตราเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามข้อบังคับของกองทุนแต่ละแห่ง) และนำเงินไปหาดอกผล เมื่อถึงวันที่ออกจากงานหรือเกษียณ จะได้รับเงินก้อนตามเงื่อนไขของกองทุน

🔸กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กบข.เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ข้าราชการมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณเพียงพอ (นอกเหนือจากเงินบำเหน็จบำนาญที่ข้าราชการจะได้รับอยู่แล้ว) เงินออมนี้จะถูกนำไปบริหารหาดอกผลและจ่ายเป็นเงินก้อนให้กับข้าราชการ เมื่อออกจากราชการหรือเกษียณอายุ เพื่อให้นำเงินก้อนนี้ไปใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดยจำนวนเงินที่ได้รับจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ออม ระยะเวลาการออม และแผนการลงทุน

🔸กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชนเป็นเงินสะสมของครูหักจากเงินเดือน 3% โรงเรียนในฐานะนายจ้างสมทบ 3% และรัฐสมทบอีก 6% และเมื่อครูสิ้นสภาพการจ้าง ไม่ว่าจะเกษียณ จะถูกไล่ออก หรือลาออกเงินก้อนนี้ก็กลายเป็นเงินออมของครู

🔸กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)✨✨
กองทุนการออมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ประชาชนคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญสามารถมีบำนาญได้เช่นเดียวกับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชน เพื่อการออมสู่เกษียณ โดยมอบสิทธิ์ให้ สำหรับแรงงานนอกระบบทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 25 ล้านคน อายุตั้งแต่ 15- 60 ปี ไม่ว่าคุณจะเป็น เกษตรกร แม่ค้า มอเตอไซค์รับจ้าง แม่บ้าน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) คุณสามารถเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้ เงื่อนไขออมเงินกับกองทุนนี้จำนวนขั้นต่ำเดือนละ 50 บาท สูงสุดไม่เกินปีละ 13,200 บาท (เดือนละ 1,100 บาท) แถมภาครัฐช่วยสมทบเพิ่มเติมให้อีกส่วนหนึ่ง (ตามเงื่อนไขของช่วงอายุ ยิ่งอายุมากยิ่งสมทบมาก)

สำหรับใครที่กังวลกลัวเงินตึง และไม่มีเงินส่งสมทบการออม ไม่ต้องกังวลเพราะออมกับกอช. ไม่มีภาระผูกพัน มีเงินก็ส่ง แต่หากช่วงไหนรายได้ไม่มีค้าขายกำไรน้อย กรณีแบบนี้สามารถหยุดส่งได้

นอกจากนี้ สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติไม่จำเป็นต้องลาออกจากกองทุน หากสะสมเงินกับกองทุนมาเรื่อย ๆ จนครบอายุ 60 ปีแล้ว เพราะแม้จะเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ก็ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่เช่นเดิม
สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ

🔸เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
ประกันชีวิตแบบบำนาญ คือประกันชีวิตประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นประเภทที่ “เน้นผลตอบแทนมากกว่าความคุ้มครอง” ประกันประเภทนี้จะไม่มีเงินคืนให้ระหว่างทาง แต่จะจ่ายคืนให้เป็น “เงินบำนาญ” ให้เราเป็นจำนวนเท่าๆกันทุกปี ตั้งแต่เริ่มเกษียณ (ตอนอายุ 55 60 หรือ 65 ปี) ไปจนถึงอายุ 85 หรือ 90 ปี แทนการทำประกันชีวิตแบบบำนาญนั้น เหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอน พ่วงด้วยการรับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเป็นของแถม เมื่อรู้จักครบแล้ว การเลือกลงทุนเพื่อการเกษียณนั้น เราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เราสามารถผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสม และตอบโจทย์เป้าหมายในการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณของเราได้ …

สนใจผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here