รวยหุ้น รวยลงทุน ปี 7 ตอน สสส. ชวนสร้าง “ชีวิตวิถีใหม่” สู้โควิด-19

62
Highlight

  • ทุกวิกฤต ถ้าเราพ้นเวลาของความกลัว และมีความเข้าใจ นำมาสู่โอกาส หลายๆครั้ง การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหา นำมาซึ่งการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แก่สังคม ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่

ในวิกฤตใหญ่ที่ทำให้โลกหยุดนิ่งเป็นเวลานาน ผลักดันให้ผู้คนต้องปรับพฤติกรรม เพราะการแพร่กระจายของเชื้อที่รวดเร็ว ทำให้ต้องมี Social Distancing ถ้าเราจะอยู่กับเรื่องนี้ต่อ อย่างน้อยกว่า 1 ปี
“เราต้องปรับตัว มาสู่วิถีใหม่ เพื่อที่จะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างปลอดภัย” เพราะทุกวิกฤตใหญ่ สิ่งที่เหมือนกัน คือ นอกจากจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ ก็สร้างโอกาสให้กับหลายคน พร้อมๆ กับเปลี่ยนวิถีพื้นฐานที่คนทำกันอยู่ …จากมุมมองของ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• ทุกวิกฤต นำมาสู่โอกาสและการก้าวสู่วิถีใหม่

อย่างวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 (ต้มยำกุ้ง) กระตุ้นให้มีการปรับโฉมเรื่องวินัยทางการเงินการคลังครั้งใหญ่ของประเทศ จนสามารถรับมือวิกฤตการเงินของโลกมาอีกหลายๆครั้ง ได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลง
หลายๆครั้ง การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหา นำมาซึ่งการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แก่สังคม
อย่างในวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ สิ่งที่ สสส. พยายามทำคือ “สื่อสาร สร้างความเข้าใจในภาวะวิกฤต“
โดยปกติคนทั่วไปจะมีเฟสของการไม่รับรู้ พอรับรู้แล้วเกิดความกลัว บางทีก็กลัวมากไป บางทีก็กลัวน้อยไป ถ้าเรากลัวในระดับที่พอดี ก็จะนำไปสู่การเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไร ต้องปรับตัวอย่างไร และสุดท้าย คือ การพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง หาโอกาสในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมกับปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่
• 3 เฟส การสื่อสารของ สสส. สู้โควิด-19
การสื่อสารแรกๆ ของ สสส. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณะสุข ทำเรื่อง “ไทยรู้สู้โควิด” ให้รู้จักโควิด-19 การปฏิบัติตัวขั้นพื้นฐาน
ต่อมาเราใช้คำว่า “รับผิดชอบส่วนตัว เพื่อส่วนรวม” ในบริบทของการดูแลตัวเอง เพื่อส่วนรวม เราต้องทำอะไรกันบ้าง
ตอนนี้ เรากำลังจะชวนคนไทยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสง่างามสู่ชีวิตวิถีใหม่ ไม่ใช่เพียงแต่เอาตัวรอด แต่เราจะได้โอกาสใหม่ๆ

สาระสำคัญมี 2 ด้านหลัก คือ
1.ปลอดเชื้อโรค ไม่ให้เชื้อเข้ามาในร่างกาย และเราไม่ไปเผยแพร่ให้คนอื่น
2.สุขอนามัย เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง Social Distancing
อีกส่วนหนึ่ง คือ เรื่องของภูมิคุ้มกันและการป้องกัน บุคคลที่ร่างกายไม่แข็งแรง หรือ กลุ่มเสี่ยง (ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันผู้สูงอายุ ) ที่นอกจากการป้องกันเฉพาะหน้าแล้ว เราควรจะส่งเสริมพฤติกรรมที่สร้างสุขภาพดี
ในขณะเดียวกัน ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ก็เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญ เช่น ผู้พิการ คนไร้บ้าน แรงงานนอกระบบ เรามีโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตไปได้
เพราะคำว่า “เอาอยู่” ของประเทศไทย ด้วยการใช้มาตรการล็อกดาวน์ ก็ต้องแลกมากับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง ทำให้เราต้องรักษาสมดุลทั้ง 2 ส่วน

สสส. อยากจะชวนทุกคนมาสู่ชีวิตวิถีใหม่ ที่เราอาจจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้ แต่ถ้าเราปรับตัว ประชาชนรักษาระยะห่าง ดูแลสุขภาพ เราก็จะอยู่กับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย

“การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถ้าเราพ้นเวลาของความกลัวและมีความเข้าใจ
เรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 ตอนนี้เป็นเวลาของการหาโอกาสใหม่ๆ
สสส. ขอชวนทุกคน “สร้างชีวิตวิถีใหม่” เพื่อคนไทยทุกคน ก้าวไปด้วยกัน

ติดต่อโฆษณา