พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย

443

ปัญหาพลาสติกไม่ได้อยู่ที่การใช้
แต่อยู่ที่การจัดการหลังการใช้มากกว่า

ใช้ซ้ำ(ถ้าทำได้)ใช้ให้คุ้มค่า ใช้ให้หมด
สุดท้ายส่งกลับไปเป็นพลังงาน

ถ้าเรารักโลก……เราต้องคำนึงถึงเรื่อง 3 เรื่องนี้เป็นอย่างน้อยคือ
1. การใช้ให้น้อยลง REUSE
2. การใช้ซ้ำหลายๆครั้ง REUSE
3. การนำกลับมาใช้ใหม่ RECYCLE

ยกตัวอย่างเช่น
1. พลาสติกเป็นวัสดุที่ใช้พลังงานในการผลิตแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของมนุษย์น้อยมากเมื่อเทียบกับวัสดุชนิดๆอื่นๆต่ำกว่า 200 องศาเซลเซียสก็สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสนองความต้องการของมนุษย์ได้หลากหลาย(Reduce)

2. พลาสติกเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานในวัตถุประสงค์ที่หลากหลายจนสามารถออกแบบให้มีขนาดบางมากๆได้ เพราะความบางทำให้ลดการใช้วัสดุหรือทรัพยากรในการผลิต ความบางช่วยลดการใช้พลังงานในการแปรรูป ความบางช่วยลดน้ำหนักทำให้ประหยัดพลังงานในการขนส่งเคลื่อนย้าย (Reduce)

3. พลาสติก(REUSE)ในชีวิตประจำวันได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน สามารถใช้แล้วใช้อีกได้หลายครั้ง เช่นแปรงสีฟัน(PP) ฝักบัวอาบน้ำ(ABS) เสื้อ กางเกง ผ้าเช็ดตัว ถุงเท้า(Polyester) เข็มขัด(PVC) ภาชนะของใช้ในครัวเรือน ปากกา แว่นตา ดินสอ เครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ พัดลม โทรศัพท์มือถือ คอมพวเตอร์ วิทยุ ทีวี บราๆ

4. พลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เป็น Thermoplastic วัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติกจะอ่อนตัวและหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนและจะแข็งตัวเมื่อทำให้เย็นลง พลาสติกที่แข็งตัวแล้วสามารถนำมาหลอมซ้ำ (RECYCLE) ได้ด้วยความร้อนไม่รู้จบ

5. และเป็นธรรมดาของพลาสติกเมื่อมีการ Recycle ซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งจึงเป็นสาเหตุสำคัญให้คุณสมบัติของพลาสติกเสื่อมสภาพหรือสูญเสียคุณสมบัติที่ดีบางอย่างไปไปเช่นความแข็งแรง ความยืดหยุ่น หรือทางเทคนิคเรียกว่าDegradation เมื่อถึงจุดนั้นพลาสติกก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของการส่งกลับไปผลิตเป็นพลังงาน

เริ่มที่ใช้ให้น้อย ถ้าต้องใช้ก็ใช้ให้คุ้ม
คุ้มแล้วส่งกลับไปRecycleกลับมาใช้ใหม่
สุดท้ายเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่ไม่คุ้มก็ควรส่งกลับไปทำพลังงาน

ติดต่อโฆษณา