“เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน กทม.ชวนคนไทยดูแล ป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” | BangkokStories

300

Highlight


  • กทม. แนะวิธี D.I.Y. ชวนคนกรุงเทพ ทำหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือใช้เอง
  • หลักการสำคัญในการป้องกันโรค คือ การใช้หน้ากากอนามัยและการล้างมือ โดยควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องอยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่น และล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
  • เปิดมาตรการรับมือ “Covid-19” (ไวรัสโคโรนา) ของกรุงเทพมหานคร

การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือชื่อใหม่โดย WHO ว่า “Covid-19” ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
ทางกรุงเทพมหานคร ได้มีมาตรการรับมือกับไวรัสที่ระบาดอยู่ มีทั้งมาตรการดูแลประชาชน และมาตรการที่ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตัวเองให้ความสำคัญในการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองด้วยเช่นกัน
ขณะนี้ กทม.ได้แจกหน้ากากอนามัยไปแล้วกว่า 2 ล้านชิ้น และยังคงแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานเขตต่างๆ ได้ออกรณรงค์และแจกหน้ากากอนามัยในจุดที่มีประชาชนไปใช้บริการหนาแน่น เช่น บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรถไฟ และตลาดนัด เป็นต้น รวมถึงให้ประชาชนไปขอรับได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งใกล้บ้าน
แต่เนื่องจากหน้ากากลักษณะนี้ใช้แล้วต้องทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทาง กทม. จึงให้สำนักพัฒนาสังคม ซึ่งมีโรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพ ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า รวมถึงสาธิตวิธีการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ทั้งแบบเย็บจักร และเย็บด้วยมือ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้รู้จักวิธีการทำเพื่อใช้เอง หรือทำแจกจ่ายกันภายในครัวเรือน และชุมชน หรือหากโรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ สนใจทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าด้วยตัวเอง และลดการสิ้นเปลืองเพราะสามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนที่สนใจทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า สามารถติดต่อสำนักพัฒนาสังคมเพื่อจัดวิทยากรไปสอน ได้ที่ โทร. 02 247 9496
นอกจากนี้ ทาง กทม.ได้ขอรับบริจาคผ้าจากโรงงานทอผ้า และโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีเศษผ้าไม่ใช้แล้ว เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยต่อไป โดยผู้ประกอบการสามารถนำผ้าไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกทม. หรือจะติดต่อให้เราไปรับก็ได้ครับ โทร. 089 4461855
ไม่เฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านั้นที่สำคัญ การล้างมือบ่อยๆ ก็ช่วยป้องกันโรคและสร้างสุขอนามัยที่ดีได้อีกด้วย ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไว้พกติดตัวสำหรับล้างมือบ่อยๆ เมื่อต้องไปหยิบจับสิ่งของสาธารณะ พร้อมทั้งแจกสูตรทำแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยตัวเองอีกด้วยขั้นตอนง่ายๆ
http://bit.ly/2HiSYCG
✨มาตรการรักษาความสะอาด สร้างความอุ่นใจคนกรุง
กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการในส่วนของอาคารสำนักงานเขต และจัดทำแผน Big Cleaning สถานที่สาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า รวมถึงพื้นที่ชุมชน ที่ผ่านมาเราพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ร่วมมือกัน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติสัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก
ส่วนการดูแลสุขอนามัยของโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง เรามีการทำความสะอาดตามแผนงาน มั่นใจได้ว่า เราดูแลเรื่องความสะอาดอย่างต่อเนื่อง
✨ เปิดมาตรการรับมือ “Covid-19” (ไวรัสโคโรนา) ของกรุงเทพมหานคร

อยากให้ตระหนัก แต่อย่าตื่นตระหนก หากสงสัยอาการ หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 ได้ตลอด

ติดต่อโฆษณา