รวยหุ้น รวยลงทุน ปี 7 ตอน มาตรการที่ออมสินช่วยเหลือ เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา | GSB

172

Highlight


  • ธนาคารออมสิน ออกมาตรการขยายเวลาชำระหนี้และค่าธรรมเนียม รวมถึง สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ
  • เปลี่ยนศูนย์สินเชื่อ มาเป็น ศูนย์พัฒนาธุรกิจ SMEs ด้วยความเชื่อที่ว่า “พัฒนา” ไม่ได้หมายความว่าให้เงินอย่างเดียว แต่รวมถึงการ training ช่วยส่งเสริมในทุกรูปแบบ เรามีศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน มาช่วยวิเคราะห์แบบบูรณาการ
  • เปิดกลยุทธ์ “Traditional Banking” – “Digital Banking”- “Social Development Banking” กับการรับมือ Digital Disruption

ไวรัสโคโรนา ที่ระบาดไปทั่วภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกกระทบหนัก ”จีน”
ซึ่งเป็นต้นทางของการระบาดกำลังเผชิญภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ โดยมีการคาดการณ์กันว่าการเติบโตของจีดีพีจีนจะลดลงเหลือ 4% เท่านั้น ในไตรมาส 1 ของปี 2563
ขณะที่ไทยเองก็ประสบปัญหาหนักเช่นกัน เนื่องจากเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนจีน เมื่อนักท่องเที่ยวจีนไม่เดินทาง ก็ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทั้งหมด รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเลี่ยงไม่ได้
“แน่นอนว่ามีผลกระทบ” โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว มีหลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยว คิดเป็นวงเงินกว่าหมื่นล้านบาท ที่กลุ่มลูกค้าเรากู้อยู่…ธนาคารออมสิน มีมาตรการผ่อนปรน ยืดหนี้ ลดดอกเบี้ย ลูกค้าที่มีปัญหา สามารถเดินมาหาเราได้ทุกสาขา จากการเปิดเผยของ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
⭕️มาตรการช่วยเหลือของธนาคารออมสิน ?
⁃ มาตรการขยายเวลาชำระหนี้และค่าธรรมเนียม ด้วยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้ 1 เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา สูงสุดไม่เกิน 5 ปี สำหรับบุคคลธรรมดา ส่วนภาคธุรกิจ เราจะให้เงื่อนไขพิเศษเพิ่ม เช่น ช่วงนี้ผ่อนแต่ดอกเบี้ย ไป 2 ปี หรือผ่อนดอกเบี้ยบางส่วนสำหรับใครที่ไม่ไหว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
⁃ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขผ่อนปรน
บุคคลธรรมดา : เรายังมีวงเงินเพิ่มให้ด้วย สำหรับบุคคลธรรมดา อาจจะ 50,000 บาท ดอกเบี้ยพิเศษ เดือนละ 0.5%
สินเชื่อธุรกิจ : เราก็มีดอกเบี้ยพิเศษ อาจจะให้รายละ 5 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากไวรัสโคโรนา
ลูกค้าสามารถเข้ามาพูดคุยได้ เราสามารถเจรจายืดหยุ่น เป็นรายๆ ไป
“ตอนนี้เป็นช่วงประคอง หลังจากนั้นก็เดินต่อไปได้ตามปกติ” ถ้อยคำของ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
ที่ผ่านมา ธปท. มีความห่วงใยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โดยได้ขอความร่วมมือกับกลุ่มธนาคาร และและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ โดยดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้าน เปิดทางให้มีความยืดหนี้มากขึ้น เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต ให้สามารถปรับลดอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำรายเดือนให้ต่ำกว่า 10% ของยอดคงค้างได้จนถึงงวดวันที่ 31 ธ.ค.63
ยกตัวอย่าง : เดิมถ้ามีหนี้ 100,000 บาท ต้องชำระ 10% หรือ 10,000 บาท ตอนนี้มาตรการผ่อนปรนลง ตัวเลขอาจจะอยู่ที่ 3-5% เรายังมีวงเงินสำหรับท่านใดที่ผ่อนไม่ไหวจากที่เดิม สามารถย้ายมารีไฟแนนซ์ที่ธนาคารออมสิน (เริ่ม 1 มี.ค. 63 นี้)
รวมทั้งให้พิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นต้น
💞ธนาคารออมสิน กับโครงการดอกเบี้ย (พิเศษ) ปี 63
ธนาคารออมสินมีดอกเบี้ยโครงการพิเศษต่างๆ เช่น
⁃ สินเชื่อโครงการประชารัฐสร้างไทย ให้กับ SMEs ที่ได้ดอกเบี้ยพิเศษ วงเงิน 40,000-50,000 ล้านบาท ช่วย SMEs แบบไม่มีหลักประกัน โดยร่วมมือกับ บสย.มาช่วยค้ำประกัน [ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ประมาณ 1.75% เรายกเว้นค่าธรรมเนียม ให้ถึง 4 ปี ] บสย. ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ 2 ปี + ออมสิน ยกเว้นค่าธรรมเนียม ให้ 2 ปี ] เท่ากับ ได้ลดหย่อนไป 7% 2 ปีแรก เราให้ดอกเบี้ย4% โครงการนี้
⁃ โครงการล่าสุด คือ “โครงการเสริมสภาพคล่อง” เป็นโครงการที่ค้ำประกันโดย บสย. เช่นกัน โดยบสย. จะคุ้มครอง เปิดโอกาสให้แบงก์ปล่อยได้ทั้ง ที่เคยเป็น NPLs และที่เป็นลูกค้าชั้นดี เชื่อว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์
“SMEs ไทย ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีวงเงิน เพียงตัวท่านเองต้องพิสูจน์ให้ได้ ให้ไปแล้วผ่อนคืนได้ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไป… ไม่ใช่ ตอนนี้เป็น NPLs ให้ไปใหม่ก็เป็น NPLs เพราะเงินของธนาคาร มาจากเงินฝากของประชาชน ดังนั้น ธนาคารต้องรับผิดชอบ ตอนนี้ บสย.มาช่วยค้ำ ผ่านใต้เงื่อนไข ดูแลความเสียหาย 30-40%
ดังนั้น เราก็ต้องกลั่นกรองเช่นกัน“ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
💞แนวทางช่วยเหลือ SMEs ให้รอดฝ่าวิกฤต ปี 63
“ธนาคารออมสิน” เราไม่เพียงแต่ให้เงิน แต่เราอยากเสริมความรู้ เสริมอาชีพ เช่น สอน อบรม ค้าขายออนไลน์ให้เป็น, สร้าง e Market Place ขยายตลาดให้กว้างขึ้น, นำเอากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อเราจะสอนแผนธุรกิจ เขียนแผนการกู้เงิน การทำบัญชี มีระบบบัญชีมาตรฐาน
ปีที่ผ่านมา (ปี 62) ออมสินจัดคอร์สอบรม 4,000-5,000 คน กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้รับการเรียนรู้ ทางธนาคารออมสิน เรามีศูนย์สินเชื่อ อยู่ 82 แห่ง วันนี้จะเปลี่ยนศูนย์สินเชื่อมาเป็นศูนย์พัฒนาธุรกิจ SMEs ด้วยความเชื่อที่ว่า “พัฒนา” ไม่ได้หมายความว่าให้เงินอย่างเดียว แต่รวมถึง การ training ช่วยส่งเสริมในทุกรูปแบบ เรามีศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน มาช่วยวิเคราะห์แบบบูรณาการ
💞ธนาคารออมสิน กับการรับมือ Digital Disruption
บทพิสูจน์ที่ผ่านมา ธนาคารออมสินมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราสามารถปรับตัวเอง ปรับภาพลักษณ์องค์กร ปรับผลิตภัณฑ์ ปรับรูปแบบการให้บริการ เนื่องจากเราเป็นธนาคารรัฐ เรามีแผนยุทธศาสตร์ โดยที่เราจะทำให้ธนาคารออมสินภายใต้ร่มของธนาคารออมสิน เราจะแบ่งออกเป็น 3 ธนาคาร
⁃ “Traditional Banking”ฝากถอน กู้โอน ปรับประสิทธิภาพ ให้แข่งขันได้ และการบริการเชิงรุก ทันสมัย
⁃ “Digital Banking” ด้วยความตั้งใจทำให้เป็น lifestyle Digital mobile banking “MyMo”
⁃ “Social Development Banking” เราพยายามที่จะยืดหยัดเพื่อดูแลประชาชน ดังนั้น เราจะไม่ปิดสาขา แต่จะปรับรูปแบบมาเป็นธนาคารเพื่อพัฒนาสังคม ตอนนี้ มีเตรียมการไว้ 100 แห่ง ที่พร้อมยกระดับจากสาขาที่เป็น social branch มาเป็น sustainable banking center เราเพื่อทำหน้าที่ให้บริการ มากกว่าการรับฝากถอน แต่สามารถปรึกษาปัญหาการเงิน, แก้ไขหนี้นอกระบบ, สร้างจุดศูนย์กลางในชุมชน ฝึกอบรม อาชีพ ต่างๆ รวมทุกอย่างที่จะยกระดับเศรฐกิจฐานรากขึ้นมา ครอบคลุม ทั่วประเทศ 77 จังหวัด

“ด้วยกลไก 3 Banking ซึ่งเป็น 3 พลังขับเคลื่อนที่จะนำธนาคารออมสินมุ่งไปสู่ GSB SUSTAINABLE BANKING”

ติดต่อโฆษณา