มนุษย์เงินเดือน … เคลียร์ชัดลาป่วย ไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย

520

📍 ลาป่วย “ไม่ถึง” 3 วัน (คือลา 1 หรือ 2 วัน) ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ตามมาตรา 32 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ระบุ หากดูตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใน มาตรา 32 ระบุไว้ว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทํางานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์ได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ

แล้วจริงๆ …ใบรับรองแพทย์มีกี่แบบ ?

คำตอบคือ ทั่วๆ ไปมี 2 แบบ คือ

📍 ในใบรับรองแพทย์เขียนไว้ว่า “ได้มาทำการตรวจรักษาจริง”
กรณีนี้มักจะเป็นการไปตรวจรักษาตามที่หมอนัด ไป follow up โรคประจำตัว เช่น หมอนัดตรวจเช้า พนักงานก็มาทำงานตอนสาย ๆ หรือบ่าย ๆ ได้ ไม่จำเป็นต้องอนุญาตให้ลาป่วยทั้งวัน

📍 ในใบรับรองแพทย์เขียนไว้ว่า “เห็นสมควรหยุดพักรักษาตัวเป็นเวลา…วัน” อันนี้หัวหน้าก็ต้องอนุญาตให้ลาป่วยตามความเห็นของแพทย์

แล้วถ้าลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ?

นายจ้างอาจให้แสดงใบรับรองแพทย์ได้

📍 ฉะนั้น การลาป่วยตั้งแต่สามวันจึง “ต้องมี” ใบรับรองแพทย์ เพราะถ้านายจ้างให้แสดงใบรับรองแพทย์(แต่ถ้าไม่มีจริง ๆ กฎหมายให้ชี้แจงได้)ถ้าไม่มี หรือไม่อาจชี้แจงได้ว่าทำไมไม่มี อาจเป็นเหตุให้นายจ้างอ้างว่าไม่ป่วยจริง และเลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันได้…

ลาป่วยแล้วถูกหักเงิน…มั้ย

📍 ไม่ว่าสถานะจะเป็นพนักงานประจำหรืออยู่ในช่วงทดลองงาน การลาป่วยและมีใบรับรองแพทย์แนบ นายจ้างไม่สามารถหักค่าแรงพนักงานได้ กรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องลาป่วยต่อเป็นระยะเวลา 3 วันขึ้นไป บริษัทจะต้องจ่ายค่าแรงตามปกติไม่เกิน 30 วัน ถ้าหากเกิน 30 วันจึงสามารถพิจารณาว่าควรหักค่าแรงหรือพิจารณาจ้างต่อหรือไม่ตามกฏระเบียบของแต่ละแห่ง

📍 โลกของการทำงานในรูปแบบของพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือน อย่าลืมใส่ใจเงื่อนไขหรือข้อบังคับการทำงานที่บริษัทกำหนดไว้ด้วยนะครับ

ติดต่อโฆษณา