รู้เรื่องประกันสังคม สิทธิประโยชน์ตอบโจทย์ทุกคน

547

🤦🏻‍♂🤦🏻‍♀…ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง

“จากข้อมูลของประกันสังคม 80% ของการว่างงาน เป็นการลาออก เช่น ย้ายไปทำอาชีพอิสระ หรือ เปลี่ยนงานที่ไม่ชอบไปหางานใหม่ เป็นต้น ขณะที่การถูกเลิกจ้าง มีสัดส่วน 15% ”…

📍 สิทธิประโยชน์รับเงินชดเชย จากประกันสังคมทำยังไง❓

 • กรณีถูกเลิกจ้าง
  ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย (โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท)

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

 • กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา
  ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

📍 3 Step ที่ต้องทำหลังตกงาน

 • ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน : หรือขึ้นทะเบียนผ่านทาง website กรมการจัดหางาน https://empui.doe.go.th นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน ภายใน 30วัน (ถ้าล่าช้ากว่า 30วัน สิทธิประโยชน์ที่ได้จะลดทอนลงไป)
 • ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม: ให้ผู้ประกันตนมายื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ส่งสำเนาแบบคำขอ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศที่สะดวก
 • รอรายงานตัว/รอรับเงินชดเชย : รายงานในระบบตามเงื่อนไขของสำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง สำนักงานจัดหางาน (https://empui.doe.go.th) ตามกำหนดเวลาในแต่ละเดือน

📍 ไม่ได้ทำงานประจำ ทำประกันสังคมได้หรือไม่?

 • กรณีเคยทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน แล้วลาออก หรือ เลิกจ้าง สามารถสมัครประกันตนเองตามมาตรา39 ได้ เป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจ แบบไม่มีนายจ้าง ซึ่งผู้ประกันตนต้องส่งเงินเอง 432 บาท ต่อเดือน สิทธิทุกอย่างเหมือนตอนที่อยู่ในระบบมาตรา 33 ทั้งหมด ไม่ว่า เจ็บป่วย คลอดบุตร เสียชีวิต ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ชราภาพ (ยกเว้นกรณีว่างงาน ที่ไม่ครอบคลุมเท่านั้น) สมัครเข้ามาตรา 39 เพียงใช้แค่บัตรประชาชน
 • กรณีไม่เคยทำงานประจำมาก่อนเลย คนที่เป็นฟรีแลนซ์ เป็นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ นั่นคือเหล่าแรงงานนอกระบบ เราสามารถทำประกันสังคมได้เช่นกัน เพียงแค่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ครอบคลุมทุกปัญหาหลัก และไม่กระทบต่อสิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) มั่นใจด้วยการให้หลักประกัน และความคุ้มครองที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐโดยตรง!!

📍เช็คสิทธิรพ. ที่สังกัดยังไง?
เข้าไปที่ http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml กรอกเลขบัตรประชาชนและวัน เดือน ปีเกิด ระบบจะแจ้งว่าสิทธิการรักษาพยาบาลของเราอยู่ที่โรงพยาบาลใด

📍ขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ไหม?
เปลี่ยนได้!! โดยสามารถเปลี่ยนได้ 3 กรณี คือ
1. เปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี ในช่วงวันที่ 1 มกราคมถึง 31 มีนาคมของปี
2. ย้ายที่อยู่
3. ย้ายสถานประกอบการ
โดยกรณีย้ายที่อยู่และย้ายสถานประกอบการสามารถทำในช่วงไหนของปีก็ได้ และใช้เวลาประมาณ 15 วันในการดำเนินเรื่อง
เข้าไปยื่นขอเปลี่ยนโรงพยาบาลกันได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/

📍ประกันสังคมลดหย่อนภาษีได้ไหม?
ลดหย่อนภาษีได้ !!

สอบถามข้อสงสัยต่างๆ ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 กด 1 บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

 

ติดต่อโฆษณา