ไทยลุ้นบินเข้าสหรัฐฯ

0
499

FAA ตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทย จ่อเข้า Category 1 ปีนี้ บินเข้าสหรัฐฯฉลุย

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ เอฟเอเอ (FAA) ได้เข้ามาตรวจสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับมาตรฐานการบินของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อตรวจความพร้อมระบบการกำกับดูแลการบินพลเรือนของประเทศไทย ว่าได้ตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO SARPs) เฉพาะ Annex 1, 6 และ 8 หรือไม่ โดยอ้างอิงจาก IASA Checklist และเอกสารของ ICAO คือ ICAO Document 9734, Safety Oversight Manual, Part A. ซึ่งนอกจากตรวจสอบที่สำนักงานของ กพท. แล้ว FAA ยังได้เยี่ยมชมทั้งการปฏิบัติการบินและการซ่อมบำรุงของผู้ประกอบการการบินที่มีใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC) อีกด้วย

สำหรับการตรวจสอบพบข้อบกพร่อง 26 ข้อ โดยบางส่วนเป็นข้อบกพร่องที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้ว ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ คือ ภายใน 60 วัน FAA จะส่งรายละเอียดผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการผ่านสถานทูตสหรัฐอเมริกามาให้ CAAT จากนั้น CAAT จะต้องแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดให้เรียบร้อย และเมื่อมีความพร้อมสามารถส่งหนังสือไปถึง FAA อีกครั้งเพื่อขอรับการตรวจอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานจาก Category 2 กลับเป็น Category 1 ได้ภายในปีนี้ จะมีผลให้สายการบินของไทยจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการบินเข้าประเทศสหรัฐ รวมทั้งการบินเข้าประเทศที่อ้างอิงผลการตรวจของ FAA เช่น เกาหลีใต้ จะสามารถทำการบินได้อย่างเสรี ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศของไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ เพื่อรองรับกรณีบริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. จะทำการปิดซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งฝั่งตะวันออก (ทางวิ่ง 19L/01R) ช่วงกึ่งกลางทางวิ่งระหว่างทางขับ B7 ถึงทางขับ B10 ระยะทาง 900 เมตร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-15 พ.ค. 2562 ในช่วงเวลา 01.30-08.30 น. (7 ชั่วโมง) ของแต่ละวันยกเว้นคืนวันศุกร์ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 8-18 เม.ย. 2562

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว วิทยุการบินฯ จะให้บริการแบบ Single Runway Operation โดยใช้ทางวิ่งเส้นเดียวในการขึ้น/ลง คาดกว่าจะลดลงจากช่วงเวลาปกติที่รองรับได้ 68 เที่ยวบิน/ชั่วโมง เหลือ 34 เที่ยวบิน/ชั่วโมง คิดเป็น 50% ของช่วงเวลาปกติ โดยสามารถรองรับเที่ยวบินขาเข้าได้ 18 เที่ยวบิน/ชั่วโมง และเที่ยวบินขาออกได้ 16 เที่ยวบิน/ชั่วโมง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดการล่าช้าของเที่ยวบิน

สนใจลงทุน

แสดงข้อคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here