สนามบินสุวรรณภูมิ ระดมฉีดน้ำบรรเทาฝุ่นพิษ

0
114

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดรถดับเพลิง จำนวน 3 คัน ฉีดพ่นน้ำ 2,000 ลิตรต่อนาที บริเวณจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เช่น บริเวณด้านหน้าเขตปลอดอากร ถนนสุวรรณภูมิสาย 2 ขาเข้า เพื่อช่วยลดค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งหามาตรการลดผลกระทบในทุกพื้นที่
โดยในส่วนของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีการนำรถดับเพลิงมาวิ่งตระเวนฉีดน้ำตามจุดต่างๆเป็นประจำทุกวันโดยเฉลี่ยใช้น้ำวันละประมาณ 1.62 แสนลิตรต่อวัน และดำเนินการวันละ 3 รอบดังนี้ รอบแรกเวลา 09.00-11.00 น.รอบที่สองเวลา 13.30 – 14.00 น. รอบสุดท้ายเวลา 15.30 – 16.30 น. ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ลดลงได้


นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางการควบคุมมลพิษและฝุ่นละอองของรถสาธารณะทุกประเภทที่ให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้องปฎิบัติตาม เช่น รถแท็กซี่รถ Shuttle Bus รถ ขสมก. รถร่วมบขส. รถยนต์ รถตู้ และรถทัวร์ ให้ดับเครื่องขณะจอดรอ และต้องตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ และได้ดำเนินการ สุ่มตรวจควันดำกับยานพาหนะที่ปฎิบัติงานในเขตลานจอดอากาศยาน พร้อมทั้งได้แจกหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็กแก่พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปฎิบัติงานอีกด้วย

สนใจลงทุน

แสดงข้อคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here