กระทรวงพลังงาน เปิดให้ประชาชน ภาคเอกชน ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

0
816

กระทรวงพลังงาน เปิดให้ประชาชน ภาคเอกชน ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
กางแผนนำร่องรับซื้อโซลาร์ภาคประชาชน 100 เมกะวัตต์ ปี 2562 โดย 18 มี.ค.-1 เม.ย. 2562
.
เป็นโอกาสของประชาชน และภาคเอกชน ที่จะผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ จากเดิมผลิตใช้เอง
มาขายให้ทั้ง 3 การไฟฟ้าได้ด้วย ปีละ 100 เมกะวัตต์ รวม 10,000 เมกะวัตต์ใน 10 ปี
โดยนำร่องรับซื้อล็อตแรงก่อน 1,000 เมกะวัตต์ เพื่อทดสอบตลาด ราคารับซื้อ ไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย
นับเป็นการช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์ของประเทศในอนาคต
.
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) กางแผนนำร่องรับซื้อโซลาร์ภาคประชาชน 100 เมกะวัตต์ ปี 2562 โดย 18 มี.ค.-1 เม.ย. 2562 จะเปิดรับฟังความเห็นประชาชน พร้อมให้โควต้าการไฟฟ้านครหลวงรับซื้อ 30 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 70 เมกะวัตต์ กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68 บาทต่อหน่วย ส่วนวิธีการรับซื้อจะใช้ระบบ ใครยื่นก่อนได้ก่อน(First come First serve) ผ่านระบบ Online ของทั้งสองการไฟฟ้า
.

ทั้งนี้ กกพ.จะนำร่องรับซื้อไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นโควต้าของการไฟฟ้านครหลวง 30 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 70 เมกะวัตต์ สำหรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68 บาทต่อหน่วย
สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการคือ ภาคครัวเรือน ซึ่งหลักเกณฑ์เบื้องต้นประกอบด้วย
1.ผู้ที่เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย)
2.มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าน้อยกว่า 10 KWp ต่อมิเตอร์
3.การไฟฟ้าจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย ในระยะเวลารับซื้อส่วนเกิน 10 ปี
4.ยอดรวมทั้งโครงการไม่เกิน 100 เมกะวัตต์
และ 5.COD ภายในปี 2562
.
ส่วนวิธีการรับซื้อจะใช้ระบบ ใครยื่นก่อนได้ก่อน(First come First serve) ผ่านระบบ Online ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Grid Code ในปัจจุบัน และจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตผ่านระบบ Online ของสำนักงาน กกพ.

สนใจลงทุน

แสดงข้อคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here