กทม.ประสานทุกหน่วยงานรับมือไวรัสโคโรนา

0
225

📍 สนับสนุนห้องคลีนรูมแบบ Negative Pressure สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้สงสัยการติดเชื้อ
📍 จัดชุดตรวจคัดกรองเข้าไปตรวจคัดกรองลูกเรือสินค้าที่เดินทาง ไป – มา เพื่อขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือคลองเตย ที่มีการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างจีนจำนวนมาก มีลูกเรือทำงานเข้าออกกว่า 10,000 คน
📍 ประชาสัมพันธ์ และ ติดโปสเตอร์คำแนะนำเตือน 3 ภาษา สำหรับโรงแรมหรือสถานที่พักแรม เพื่อขอความร่วมมือเฝ้าระวัง สังเกตอาการผู้เข้าพัก

กทม.จะให้การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยตามที่กระทรวงสาธารณสุขร้องขอ ในเบื้องต้นจะสนับสนุนห้องคลีนรูมแบบ Negative Pressure สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้สงสัยการติดเชื้อ โดยห้องคลีนรูมชนิดนี้เป็นห้องที่ปรับความดันภายในห้องให้เป็น Negative คือ ความดันภายในห้องต่ำกว่าห้องข้างเคียง ทำให้เชื้อไม่สามารถแพร่ไปสู่ภายนอกได้ จำนวน 10 ห้อง ที่รพ.ตากสิน 8 ห้อง รพ.กลาง 1 ห้อง และ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ 1 ห้อง รวมถึงห้องกักกันโรคกึ่งความดันลบ จำนวน 7 ห้อง และ ห้องแยกโรค อีก 11 ห้อง รวมทั้งสิ้น 28 ห้อง พร้อมรับสถานการณ์ และสามารถทำวอร์ดกักกันโรคนี้โดยเฉพาะได้หากมีความจำเป็นเพิ่ม

พร้อมกับมอบหมายให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขตคลองเตย จัดชุดตรวจคัดกรองเข้าไปตรวจคัดกรองลูกเรือสินค้าที่เดินทาง ไป – มา เพื่อขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือคลองเตย ที่มีการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างจีนจำนวนมาก มีลูกเรือทำงานเข้าออกกว่า 10,000 คน

และสร้างความเข้าใจ ด้วยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์คำแนะนำสำหรับโรงแรมหรือสถานที่พักแรม เพื่อขอความร่วมมือเฝ้าระวัง สังเกตอาการผู้เข้าพัก หากพบผู้มีอาการ เช่น มีไข้สูง 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 พร้อมจัดหาห้องแยกกัก เพื่อให้ผู้เดินทางนั้นเข้าพักในห้อง

ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาวะส่วนบุคคล โดยขอให้ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

สนใจผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here