รวยหุ้น รวยลงทุน | GPSC ตัดสินโครงงานเด่นด้านพลังงาน-สิ่งแวดล้อม

0
190
GPSC Young Social Innovator 2018
ตัดสินโครงการงานเด่นด้านพลังงาน-สิ่งเเวดล้อม
GPSC ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการ GPSC Young Social Innovator 2018 ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)” เดินหน้าดึงเยาวชนมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรม รักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม ร่วมต่อยอดเป็นต้นเเบบผลิตภัณฑ์ เเละบริการเพื่อชุมชน

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดโครงการ GPSC Young Social Innovator 2018 ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)” ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ที่ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา ที่ส่งโครงการเข้าประกวด เเละคัดเลือก ให้เหลือ 3 ทีมสุดท้าย จากจำนวน 20 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบเเรก ซึ่ง ผลงาน/โครงการ ทั้ง 3 ทีม ได้มีการนำไปทดลองใช้จริงในชุมชน เเละภายในโรงเรียน เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ของการใช้งาน เพื่อนำมาสู่การตัดสินรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้
สำหรับทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี ในชื่อผลงาน Smart Biogas

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นโครงงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ในชื่อผลงาน The food waste separating machine

 

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นโครงงานของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในชื่อผลงาน Packaging DIY by กาบกล้วย ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อธุรกิจ สังคม เเละสิ่งเเวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได่อย่างเเท้จริง โดยเฉพาะการให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมในการใช้พลังงาน การต่อยอดผลงาน นำไปสู่การพัฒนาต้นเเบบ เเละการทดลองใช้จริงในพื้นที่ที่มีปัญหา เเละสามารถพัฒนาสิ้นค้าหรือบริการออกสู่รูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

คลิ๊กชมรายการเต็ม >> https://bit.ly/2Nujzio

สนใจลงทุน

แสดงข้อคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here