มูลค่าลงทุนโรงงานปี 61 วูบ

0
270

จำนวนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.4) และขยายกิจการในปี 61 อยู่ที่ 5,082 โรงงาน เพิ่มขึ้น 0.91% มูลค่าการลงทุน 3.65 แสนล้านบาท ลดลง 29.4%

แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. การเปิดกิจการใหม่ 4,115 โรงงาน เพิ่มขึ้น 88% มูลค่าการลงทุน 2.31 แสนล้านบาท ลดลง 28.26%
2. การขยายกิจการ 967 โรงงาน เพิ่มขึ้น 04% มูลค่าการลงทุน 1.34 แสนล้านบาท ลดลง 31.28%

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 61 อยู่ที่ 115.08 ขยายตัว 2.80%
อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ย อยู่ที่ 68.4%

สนใจลงทุน

แสดงข้อคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here