ปตท. จับมือ Envision พัฒนา New Energy และ Digital Transformation

0
281

นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม และ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล   ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลงนามใน “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือทางด้าน New Energy และ Digital Transformation” ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ Envision Energy International Limited

โดยมี  Mr. Lei Zhang, Founder & CEO และ Mr. Michael Ding, Global Executive Director  จาก Envision Group  ร่วมลงนาม  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ  เมืองเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน

การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาเทคนิคและโอกาสทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือด้าน battery และ renewable energy   การจัดหาและสนับสนุนวัสดุเพื่อใช้ใน green energy  การนำเทคโนโลยี  AIoT  และ  Platform EnOS  มาพัฒนาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเวลาในการผลิต  ตลอดจนความร่วมมือด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV)  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ต่อไปในอนาคต

PTT and Envision Joins Hands to Develop New Energy and Digital Transformation

April 8th 2019, Shanghai, China; PTT Public Company Limited’s representatives, Mr. Wittawat Svasti-Xuto, Chief Technology and Engineering Officer, and Mr. Worawat Pitayasiri, Senior Executive

Vice President, Innovation and Digital, jointly signed the Memorandum of Understanding (MOU) with Envision representatives, Mr. Lei Zhang, Founder & CEO and Mr. Michael Ding, Global Executive Director.

The objective is to collaborate on multiple initiatives revolving around new energy and digital transformation.

PTT and Envision aim to collaborate in new energy technology and business development, including battery business, renewable energy development and material supply for clean technologies. Moreover, both firms will adopt AIoT technology and Platform EnOSTM to improve production efficiency. The development of electric vehicle related businesses will also be the key for this collaboration.

สนใจลงทุน

แสดงข้อคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here